רשוי עסקים- (כולל תכנית הגשה לרשות) ליווי הלקוח והבקשה עד לקבלת רשיון העסק.