צור קשר

המרכז לאיכות המוצר והשירות בישראל
ת"א נחלת יצחק 34א'
מען למשלוחים: ת.ד. 17, גבעתיים 53100
טל': 077-2345822
פקס: 077-2345821
הצטרפות לאמנת השירות
לחץ/י להצטרפות
  • לקוחות כותבים עלינולקוחות כותבים עלינו
  • לקוחות כותבים עלינולקוחות כותבים עלינו
  • לקוחות כותבים עלינולקוחות כותבים עלינו