צור קשר

המרכז לאיכות המוצר והשירות בישראל
ת"א נחלת יצחק 34א'
מען למשלוחים: ת.ד. 17, גבעתיים 53100
טל': 052-6557558

הצטרפות לאמנת השירות
לחץ/י להצטרפות
  • לקוחות כותבים עלינולקוחות כותבים עלינו
  • לקוחות כותבים עלינולקוחות כותבים עלינו
  • לקוחות כותבים עלינולקוחות כותבים עלינו